Energie & Milieu

  • EPC varianten
  • Open- en gesloten bronnen
  • Warmtepompen
  • Zonne-energie
  • CO2 reductie

Energie & Milieu, deze sleutelwoorden ontbreken natuurlijk niet in onze diensten. Steeds intensiever gaan wij in onze ontwerpen uit van de aspecten van energiegebruik en milieu. Verschillende EPC varianten passeren de revue bij ons ontwerp; welke technische installatie is toepasbaar, wat zijn de energetische en milieutechnische gevolgen?

Gebruikmakend van vakbladen, trainingen en een breed netwerk aan producenten en leveranciers van technische producten zorgen wij er voor dat, op het gebied van onder andere warmtepompen, bronsystemen, LED verlichting, Zonne-energie etc, wij altijd de laatste knowhow in huis hebben.


Een gedegen advies verdient zich vanzelf terug, financieel en milieutechnisch.