Technische inspecties

  • Werkplekverlichting
  • Geluid
  • Ventilatie
  • Temperatuur
  • Vocht

Een goede leef- en werkomgeving begint bij een goed binnenklimaat.

Allerlei factoren kunnen het binnenklimaat en daarmee de leefbaarheid doen verminderen. Wij voeren technische inspecties uit aan klimaat- en elektrotechnische installaties en controleren de ingestelde waarden van meet- en onderhoudsrapportages, controleren de werkplekinrichting op temperatuur, geluid etcetera .  Daarnaast controleren wij de werkplekverlichting.

Aan de hand van de inspecties stellen wij een rapportage op, welke wij aanvullen met adviezen om het leefklimaat te verbeteren.

Voor nieuwe installaties controleren wij de installaties op de technische vereisten zoals beveiligingseenheden (keerkleppen) volumestromen en watersnelheden, eventueel aangevuld met bacteriologisch onderzoek.

Voor het jaarlijks analyseren van de tapwaterinstallaties nemen wij tapwatermonsters, welke door een erkend laboratorium worden geanalyseerd.