Legionella Preventie conform BRL 6010

  • Uitvoeren Risico Analyses en opstellen Legionella Beheersplannen
  • Monsternames Legionella en bacteriologisch
  • Controle beveiligingseenheden
  • Chemische/thermische desinfectie
  • Installatieadvies

Voor Noé Legionella Preventie wordt u door verwezen naar onze onderneming :

Legionellapreventie

Het nieuwe Drinkwaterbesluit 2011 en de Regeling Legionella Preventie zorgt ervoor dat veel bedrijven extra controle op de drinkwaterinstallaties moeten uitvoeren. Met name zorginstellingen, zwembaden en Bed & Breakfast  blijken vaak een verouderde installatie te hebben die voor de nodige problemen kan zorgen voor de waterkwaliteit. Daarnaast dienen zij de benodigde rapportages en logboeken bij te houden.

Wij zijn gespecialiseerd in Legionella Preventie en sinds 1 augustus 2012 in het bezit van het BRL 6010 certificaat, de hoogste eis voor bedrijven qua legionella preventie.

Wij ontwerpen technische installaties aan de hand van de ISSO publicaties 30 en 55, de Waterwerkbladen, NEN 1006 en Waterleidingbedrijven.

Wij adviseren bedrijven en gemeenten inzake de drinkwaterinstallaties.

Risico-inventarisaties worden door ons vakkundig uitgevoerd, waarna een Legionella Beheerplan wordt opgesteld, compleet met tekeningen, logboek en de benodigde informatie voor het zelf uitvoeren van de verplichte Beheersmaatregelen.

Voor nieuwe installaties controleren wij de installaties op de technische vereisten zoals beveiligingseenheden (keerkleppen) volumestromen en watersnelheden, eventueel aangevuld met bacteriologisch onderzoek.

Voor het jaarlijks analyseren van de drinkwaterinstallaties nemen wij watermonsters, welke door een erkend laboratorium worden geanalyseerd.

Indien blijkt dat de installatie een verhoogd risico heeft, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van legionella, zal in overleg met de eigenaar een plan de campagne worden opgesteld om zorg te dragen dat de drinkwaterinstallatie zo snel mogelijk weer aan de wettelijke eisen voldoet.