Vooronderzoek

  • Haalbaarheidsonderzoek, zowel financieel als technisch
  • Opstellen Programma van Eisen
  • Budgetbegroting opstellen
  • Energiebesparingonderzoek


Haalbaarheidsonderzoek, zowel financieel als technisch Opstellen Programma van Eisen, Budgetbegroting opstellen, Energiebesparingonderzoek

Wij bekijken het gebouw en de installatie mogelijkheden als één geheel. Met onze kennis wordt met eenvoudige hulpmiddelen de financiële kant berekend en wordt tegelijk gekeken naar de technische haalbaarheid om aan de eisen van opdrachtgever, architect en wetgever te voldoen.

In overleg met alle betrokkenen stellen wij een gedegen Programma van Eisen op, dat als leidraad dient voor het vervolg van het project. Hierin worden alle wensen en eisen van met name de opdrachtgever en architect verwoord.

Met een budgetbegroting worden door ons technische installatie mogelijkheden met elkaar vergeleken en wordt er een keuze gemaakt op welke wijze het gebouw onder andere verwarmd, gekoeld, geventileerd en verlicht kan gaan worden.

Met een budgetbegroting worden door ons technische installatie mogelijkheden met elkaar vergeleken en wordt er een keuze gemaakt op welke wijze het gebouw onder andere verwarmd, gekoeld, geventileerd en verlicht kan gaan worden.


Aan de hand van diverse energie simulatiemodulen worden de te verwachten energielasten berekend voor elk type installatie. Hiermee worden diverse energiebesparing mogelijkheden helder in beeld gebracht.