Uitbreiding Martini Ziekenhuis Groningen met het Dialyse Centrum